Ordförandemöte

Den 16 oktober 2019 kl. 10.00 – 14.00 bjuder vi in till ett möte för SOFF:s samtliga ordföranden i de olika medlemsgrupperna.

Mötet gästas även av SOFF:s styrelse, Teknikföretagens VD Klas Wåhlberg samt någon representant från MUST.

Vidare kommer respektive medlemsgrupps ordförande redogöra om vilka de viktigaste punkterna är samt hur grupperna fungerar/arbetar.