Hoppa till innehåll

Nationellt center för cybersäkerhet – erfarenheter från Storbritannien och Nederländerna

Den 15 Juni arrangerar Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) i samarbete med den brittiska och den nederländska ambassaden ett inspirerande seminarium.

Sverige har inrättat ett nationellt center för cybersäkerhet med syfte att samla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige. En central del i skyddet uppges vara ett samordnat agerande med gemensamma analyser och lägesbilder om hot, sårbarheter, risker och skyddsförmågor.

SOFF anser det vitalt att relevanta näringslivsaktörer inkluderas i centrets arbete, både strategiskt och operativt. För att inspireras av hur andra länder med mer etablerade center arbetar och vilken roll näringslivet har i deras center anordnar SOFF i samarbete med den brittiska och den nederländska ambassaden i Stockholm ett inspirerande seminarium.

Fokus för seminariet är att lyssna till perspektiv och erfarenheter om hur privat-offentlig samverkan fungerar i praktiken i det brittiska och i det nederländska nationella cybersäkerhetscentret. Målsättningen är att deltagarna ska få ta del av erfarenheter från Storbritannien och Nederländerna med förhoppningen om att bidra till en effektiv utveckling av det svenska centret.

Seminariet som börjar kl. 13.00 och avslutas senast kl. 15.30 hålls både fysiskt och digitalt med fysiskt deltagande från både UK NCSC och NL NCSC.

Antalet fysiska platser är begränsade och anmälan görs efter inbjudan.

För mer information, kontakta Annika.

Länk (digitalt), Stockholm
15 juni 2022

Plats

Stockholm samt digitalt via länk

Tid

Kl. 13.00-15.30

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Kostnadsfritt.

Till anmälan

Relaterade evenemang