Nationella Totalförsvarsdagen 2020

UPPDATERING DEN 27 mars:

Totalförsvarsdagen har flyttats till efter sommaren. Nytt datum är den 19 september.

 

Information till allmänheten är en viktig grundsten för att bygga upp totalförsvaret och skapa förtroende för att Sverige kommer att möta utmaningarna. För att öka allmänhetens kunskap om totalförsvaret och förberedelser inför höjd beredskap arrangerar Försvarsmakten och MSB gemensamt en besöksdag, en nationell totalförsvarsdag.

Platsen är Malmö och målgruppen för evenemanget är allmänheten med fokus på åldersgruppen 15-30 år. Det kan också vara ett bra tillfälle att nå beslutsfattare och opinionsbildare. Myndigheter, lokala och regionala aktörer bjuds in att delta för att visualisera hur vi tillsammans försvarar Sverige.

Innehållet i aktiviteterna kan vara informationsinsatser, förevisningar eller rekryteringsaktiviteter.

SOFF:s medverkan:

SOFF har fått en inbjudan från Försvarsmakten att delta under den Nationella Totalförsvarsdagen den 16 maj. Dagen kommer likna markstridsdagarna och logistikstridsdagarna i omfattning men skilja sig i syfte och målgrupp. SOFF kommer att delta för att visa på hur vi bidrar till försvarsförmågan/totalförsvaret. Syftet med dagen är att visa hur våra olika produkter och tjänster passar in i ”kedjan”.

Gör din intresseanmälan att delta i det gemensamma tältet senast den 2 mars genom att maila Emelie Hjelm.