Hoppa till innehåll

Nationella Totalförsvarsdagen 2022

Information till allmänheten är en viktig grundsten för att bygga upp totalförsvaret och skapa förtroende för att Sverige kommer att möta utmaningarna. För att öka allmänhetens kunskap om totalförsvaret och förberedelser inför höjd beredskap arrangerar Försvarsmakten och MSB gemensamt en besöksdag, en nationell totalförsvarsdag.

Platsen är Malmö och målgruppen för evenemanget är allmänheten med fokus på åldersgruppen 15-30 år. Det kan också vara ett bra tillfälle att nå beslutsfattare och opinionsbildare. Myndigheter, lokala och regionala aktörer bjuds in att delta för att visualisera hur vi tillsammans försvarar Sverige. SOFF samlar företag vid Posthuskajen i Malmö.

Innehållet i aktiviteterna kan vara informationsinsatser, förevisningar eller rekryteringsaktiviteter.

SOFF:s medverkan:
SOFF har fått en förfrågan från Försvarsmakten att samla företag att delta under den Nationella Totalförsvarsdagen den. Tillsammans kommer vi att delta för att visa på hur företag bidrar till totalförsvaret.

Malmö
18 juni 2022

Plats

Malmö

Organisatör

Försvarsmakten - SOFF arrangerar en utställning

Relaterade evenemang