NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet

Mötesplats Samhällssäkerhet 2021

Den 23-24 mars arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet 2021 helt digitalt. .

Mötesplatsen riktar sig till de som är engagerade i frågor rörande samhällssäkerhet, totalförsvar, krisberedskap och strategiskt säkerhetsarbete.

SOFF kommer liksom tidigare år att engagera sig i mötesplatsen. För mer information för SOFF:s medlemmar, vänligen kontakta Ulf Dahlberg på SOFF.

SOFFan på Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 med flera av medlemsföretagen och SOFF:s kansli