Hoppa till innehåll

Mötesplats Samhällssäkerhet 2017

Samhällssäkerhet - trygga funktioner vitala för samhället
Samhällssäkerhet - trygga funktioner vitala för samhället

Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 riktar sig till dig som är engagerad i frågor rörande totalförsvar, krisberedskap och strategiskt säkerhetsarbete.

Deltagare återfinns från statliga myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv och frivilligorganisationer.

Parallellt med konferensen arrangeras en utställning där deltagare och representanter från företag och organisationer kan nätverka och presentera praktiska lösningar för ett säkrare och tryggare Sverige.

Temat 2017 bygger på tre ämnen:

Nytt totalförsvar – vad betyder det för Sverige? Om Sveriges säkerhet utmanas ska civila och militära aktörer kunna agera gemensamt och med kraft. Totalförsvarsplaneringen som nu genomförs kräver fördjupade och breddade samarbeten.

Krisberedskap – hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle? Framgångsrik krisberedskap bygger på ett engagemang från hela samhället. Förmågan att stå emot och hantera samhällsstörningar är helt beroende av en effektiv användning av resurser och välplanerad samverkan mellan berörda aktörer.

Att värna demokrati och öppenhet Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet och social oro utmanar det öppna och demokratiska samhället. Det är utmaningar som berör ett stort antal aktörer – från rättsväsende till socialtjänst, räddningstjänst och frivilligorganisationer.

SOFF avser såsom tidigare att medverka i monter och program. Flyer.

Kista
28 - 29 november 2017

Plats

Kistamässan, Stockholm

Organisatör

MSB

Relaterade evenemang