Möte (samt workshop) med medlemsgrupp Säkerhetsskydd

Den 17 februari 2021 kl. 10.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp Säkerhetsskydd möte samt arrangerar även en workshop om internationella frågor.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande är Martin Waern, SRS, vice ordförande Gudrun Carlsson, GKN.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.