Hoppa till innehåll

Möte med projektgrupp: Strategisk Dialog

Standardisering - viktigt för branschen
Standardisering - viktigt för branschen

Projektgruppsmöte den 19 april kl. 13.00 – 16.00.
Gruppen ska genomföra projektplanen för Strategisk Dialog – ett projekt syftande till att stärka förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen.

Projektet ska kontinuerligt relatera till omvärlden och identifiera områden som branschen bör analysera närmare och föra upp på sin agenda.

Projektet utgår från en projektplan som avrapporteras till styrelsen som även beslutar om när arbetet fullföljts. Gruppen kommer under år 2018 även ha en undergrupp samt särskilt följa leveranssäkerhet och totalförsvaret ur perspektivet militärt försvar (jämför samhällssäkerhetsgruppen som beaktar civilt försvar).

Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet.

För mer information – vänligen kontakta Niklas Alm.

Läs mer om SOFF:s arbete med Strategisk Dialog.

Stockholm
19 april 2018

Plats

Storgatan 5, (Teknikföretagen) i Stockholm.

Tid

Kl. 13.00 - 16.00

Organisatör

SOFF

Avgift

Mötet är avgiftsfritt för SOFF:s medlemmar.

Relaterade evenemang