Standardisering - viktigt för branschen

Möte med projektgrupp: Strategisk Dialog

Den 6 december 2018, kl 10.00 – 13.00 har gruppen möte.

Den här gruppen ska genomföra projektplanen för Strategisk Dialog – ett projekt syftande till att stärka förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen. Projektet ska kontinuerligt relatera till omvärlden och identifiera områden som branschen bör analysera närmare och föra upp på sin agenda. Projektet utgår från en projektplan som avrapporteras till styrelsen som även beslutar om när arbetet fullföljts.

Gruppen kommer under år 2018 även ha en undergrupp samt särskilt följa leveranssäkerhet och totalförsvaret ur perspektivet militärt försvar (jämför samhällssäkerhetsgruppen som beaktar civilt försvar).

Mötesagenda och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.

Sammankallande Niklas Alm, SOFF