Standardisering - viktigt för branschen

Möte med projektgrupp: Strategisk Dialog

Projektgruppsmöte den 28 augusti kl. 10.00 – 13.00 inklusive enklare lunch.
Gruppen ska genomföra projektplanen för Strategisk Dialog – ett projekt syftande till att stärka förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen.

Projektet ska kontinuerligt relatera till omvärlden och identifiera områden som branschen bör analysera närmare och föra upp på sin agenda.

Projektet utgår från en projektplan som avrapporteras till styrelsen som även beslutar om när arbetet fullföljts. Gruppen kommer under år 2018 även ha en undergrupp samt särskilt följa leveranssäkerhet och totalförsvaret ur perspektivet militärt försvar (jämför samhällssäkerhetsgruppen som beaktar civilt försvar).

Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet.

För mer information – vänligen kontakta Niklas Alm.

Läs mer om SOFF:s arbete med Strategisk Dialog.