Möte med nätverksgruppen Samhällssäkerhet

Den 4 september 2018 har SOFF:s nätverksgrupp Samhällssäkerhet möte.

Utmaningarna inom samhällets säkerhet samt kopplingar till bl.a. civilt försvar och beroenden mellan olika samhällsaktörer innebär att antalet frågor som särskilt rör samhällsäkerhet ökar. Nätverksgruppen blir central för utformandet av positioner och remissvar, inte minst rörande civila försvaret, men även för att öka kunskapen om branschens utmaningar och möjligheter.

Dagordning och kallelse sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, vänligen kontakta: Annika Avén.