Möte med medlemsgruppen Strategisk försörjning

Den 10 september kl. 10.00-12.00 har medlemsgruppen för Strategisk försörjning möte. Mötet tar utgångspunkt i hur Sverige försörjer försvarsförmågan och kommer att bl.a. diskutera den förändrade politiska utvecklingen på den europeiska marknaden och vad det innebär för marknadstillträdet. Denna gång även en uppdatering vad gäller arbetet kopplat till materielförsörjningen.

Lunch planeras serveras strax efter kl. 12 för de som deltar fysiskt på plats. Mötets underlag med dagordning finns som vanligt i SOFF-portalen.