Möte med medlemsgruppen Strategisk försörjning

Den 20 maj kl. 09.30-12.00 har medlemsgruppen för Strategisk försörjning möte.

På mötet kommer fokus att ligga på materielförsörjningsutredningen, men även upphandlingsfrågor generellt kopplat till Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Mötets underlag med dagordning finns som vanligt i SOFF-portalen.