Möte med medlemsgruppen FoU

Den 9 april kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för FoU möte.

Gruppen arbetar med forskningsrelaterade frågeställningar och ansvarar för driva fram forsknings- och utvecklingsverksamheten. En projektplan ska tas fram för att möta upp kommande forskningsproposition, men även se till hur koordinering av forskningsfinansiering samt riskdelning kan utvecklas.

För mer information: kontakta Robert Limmergård.