Möte med medlemsgruppen för USA-relationer

Tredje mötet med medlemsgruppen för USA-frågor.

På agendan bl.a.
• Strategi 2025
• Medlemsgruppens mål 2021
• Aktiviteter 2021
• Samarbete för att stötta mindre företag
• Inspel till materielförsörjningen
• Samverkan med ambassaden i Washington DC
• Inriktning vad gäller engagemang av konsulter för marknadsstöd i USA