Möte med medlemsgruppen för USA-relationer

Årets fjärde möte med medlemsgruppen för USA-relationer. Gruppen bereder, koordinerar och inriktar föreningens verksamhet relaterat till USA. Det är främst relaterat till statliga bilaterala aktiviteter, samarbeten och arbetet i mellanstatliga grupper (såsom marknadstillträde, försörjningstrygghetsfrågor, exportkontroll, forskning- och utveckling samt informationssäkerhet).

På agendan bl.a. AUSA, Foreign Comparative Testing (FCT) samt inresa till USA.