Möte med medlemsgruppen för USA-frågor

Andra mötet med medlemsgruppen för USA-frågor.

På agendan bl.a.
• Analys av USA-valet
• Medlemsgruppens mål 2021
• Aktiviteter 2021
• Samverkan med ambassaden i Washington DC
• Inriktning vad gäller engagemang av konsulter för marknadsstöd i USA