Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet

Business meeting with work on contract

Den 1 december kl. 09.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet och civilt försvar möte.

Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området. Vid mötet är hanteras bl.a. gruppens verksamhetsplan för 2023.

Kallelse och mötesagenda finns uppdaterat på SOFF-Portalen

Länk (digitalt), Stockholm
1 december 2022

Plats

Digitalt via länk samt fysiskt på Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 09.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang