Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet

Den 30 augusti kl. 09.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet och civilt försvar möte.

Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området. Vid mötet gästar representanter för Finansiella sektorns privat-offentliga samverkan (FSPOS) för att berätta mer om privat-offentlig beredskapssamverkan i deras sektor.

Kallelse och mötesagenda finns uppdaterat på SOFF-Portalen.