Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet

Polisen samverkar med skyddsvakten på plats.

Den 24 augusti 2021 kl. 09.30 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet och civilt försvar möte.

Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom området.

Plats för mötet meddelas senare.

Kallelse och mötesagenda sänds ut av kansliet.
För mer information, vänligen kontakta Ulf Dahlberg.

24 augusti 2021

Tid

Kl. 09.30 - 12.00

Relaterade evenemang