Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd

Den 17 september kl. 15.00–16.00 har SOFF:s medlemsgrupp Säkerhetsskydd möte.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen och relaterade frågor.

Mötet genomförs i anslutning till den workshop gruppen arrangerar om vissa internationella aspekter på säkerhetsskydd.

Ordförande: Martin Waern, SRS. Vice ordförande: Gudrun Hansson, GKN Aerospace.

För mer information, vänligen kontakta Robert.

Stockholm
17 september 2020

Plats

Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 15.00-16.00 (i direkt anslutning till förevarande workshop)

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang