Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd

Business meeting with work on contract

Den 8 september kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för säkerhetsskydd möte.

Mötet genomförs endast digitalt via länk.

Mötet kommer bl.a. att diskutera definitionen av försvarsmateriel samt krigsplacering vid företag. Mötet ska även identifiera och resonera om kommande behov relativt ett medlemskap i Nato.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande är Martin Waern, SRS Security; vice ordförande Gudrun Hansson, GKN Aerospace.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.

Länk (digitalt)
8 september 2022

Plats

Endast digitalt via länk (Teams)

Tid

Kl. 13.00-15.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Endast för medlemsföretag

Relaterade evenemang