Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd

Den 15 februari kl. 10.00 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för säkerhetsskydd möte.

Mötet genomförs endast digitalt.

Mötet kommer bl.a. att diskutera det arbete som pågår hos myndigheterna att se över tillsynsverksamheten, kompetensförsörjning samt konsekvenserna av ändringen av förordningen om säkerhetsskydd.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande är Martin Waern, SRS Security; vice ordförande Gudrun Hansson, GKN Aerospace.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.