INSTÄLLT: Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd

Mötet som var bokat till den 24 augusti 2021 kl. 09.00 – 11.00 har SOFF:s medlemsgrupp Säkerhetsskydd är inställt. Nästa möte äger rum den 6 oktober. Mer information om det mötet finns i kalendariet.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande är Martin Waern, SRS, vice ordförande Gudrun Hansson, GKN.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.