Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor

Business meeting with work on contract

Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta med övergripande CSR relaterade frågor som är av nytta för medlemsföretagen inom exempelvis cirkulär ekonomi, MR, gender, miljö och klimat och externa samarbeten.

Denna gång gästas gruppen av Försvarsmaktens Hållbarhetschef, Naznoush Habashian.

Länk (digitalt)
6 maj 2021

Plats

Endast digitalt (via Teams)

Tid

Kl. 09.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang