Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor

Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta med övergripande CSR relaterade frågor som är av nytta för medlemsföretagen inom exempelvis cirkulär ekonomi, MR, gender, miljö och klimat och externa samarbeten.

Denna gång gästas gruppen av Försvarsmaktens Hållbarhetschef, Naznoush Habashian.