Möte med medlemsgruppen för Legala frågor

UPPDATERAD INFORMATION: Med anledning av Corona-viruset och de riktlinjer vi följer, så kommer mötet att genomföras via skype.

Den 18 mars 2020, kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Legala frågor möte.

Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis säkerhetsskyddslagen och dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper.
Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet.

Ordförande är Karin Borg, GKN Aerospace
För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.