Möte med medlemsgruppen för Legala frågor

Den 15 juni kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Legala frågor möte.

Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis säkerhetsskyddslagen och dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper.

Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet.
Ordförande är Karin Borg, GKN Aerospace. Vice ordförande är Mikael Enberg, Saab.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.