Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Kompetensfrågor – Uppstartsmöte

Kompetensfrågan är både svår och viktig för alla våra medlemsföretag. Det är en fråga branschen som helhet haft som utmaning under en lång tid och allt tyder på att det fortsatt kommer vara fallet.

Genom att starta en kompetensgrupp kan SOFF som branschförening tillsammans med medlemsföretagen arbeta strategiskt, både kort- och långsiktigt med frågan där branschen som helhet kan göra skillnad.

För att föreningen strukturerat och effektivt ska kunna arbeta med frågan krävs en förankring hos och expertis från medlemsföretagen.

Gruppens medlemmar kan bestå av företagsrepresentanter som arbetar med HR, rekrytering, employer branding och kompetensutveckling/kompetensfrågor generellt. Relevanta deltagare skulle även kunna vara representanter från de större företagen som arbetar med frågan på ett mer övergripande strategiskt plan.
Ett första uppstartsmöte kommer att hållas den 28 augusti kl. 10.00 – 12.00, på Storgatan 5 i Stockholm (Teknikföretagen)
* Vision – och varför är kompetensförsörjningen en fråga för branschföreningen?
* Synen på branschen – vad vet vi? Undersökning från 2018 samt sammanställning av Universeums analys
* Syfte med kompetensgruppen – mål och avgränsningar
* Samarbetet med Försvarsmakten, FMV, mfl om bl.a. arbetsmarknadsdagar på  Armada och Försvarshögskolan
* Prioriterade frågor för gruppen 2019–2020

Kallelse och mötesagenda sänds ut av kansliet till anmälda. För mer information och intresse att ingå i gruppen – kontakta Hanna.

Stockholm
28 augusti 2019

Plats

Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen)

Tid

Kl. 10.00 - 12.00

Relaterade evenemang