Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning

Business meeting with work on contract

Den 2 juni 2020 genomför Kompetensförsörjningsgruppen ett digitalt möte.

Gruppen arbetar med att ta fram prioriteringar och mål för föreningens kompetensarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2020 är:

  • Kartlägga och ta fram en behovsbild avseende synen på framtidens kompetensbehov.
  • Ta fram budskap om branschens värde, vision och mål – ”bilden av branschen”
  • Fortsatt utveckla samarbetet inom försvarssektorn (SOFF, FMV, Försvarsmakten och Fortifikationsverket).

Aktuellt är bl.a. att titta på hur Försvarsmaktens ökade övningsverksamheten påverkar företagens förmåga att leverera under tillväxt. Vi diskuterar även hur krigsplacering kan påverka företagens förmåga att leverera produkter och tjänster till Försvarsmakten och FMV i kris och vid höjd beredskap. En tredje fråga rör karriärväxling och en fjärde attraktiviteten till branschen.

Kallelse och mötesagenda sänds ut av SOFF:s kansli

För mer information, vänligen kontakta Hanna.

2 juni 2020

Plats

Mötet kommer att hållas digitalt.

Tid

Kl. 10.00 - 12.00

Relaterade evenemang