Möte med medlemsgruppen för kompetensförsörjning

Den 15 mars kl. 10.00-11.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Kompetensförsörjning möte. Gruppens arbete utgår från gruppens verksamhetsplan för 2022 och kommer vid kommande möte särskilt fokusera på:

– Bilden av branschen och försvarssektorn
– Krigsplacering
– Branschpraxis för ersättning vid övningsverksamhet
– Nya former för gemensam kompetensutveckling med försvarsmyndigheterna
– Folkförankringsprojektet

Gruppen har att hantera bilden av branschen och försvarssektorn. Även webbplatsen Försvarskarriär.se är ämne för gruppen (en gemensam karriärsida som syftar till att långsiktigt stärka bilden av branschen och underlätta rekrytering).