Möte med medlemsgruppen för kompetensförsörjning

Den 31a mars kl. 10:00-12:00 har SOFF:s medlemsgrupp för Kompetensförsörjning möte. Gruppens arbete utgår från gruppens verksamhetsplan för 2021 och kommer vid kommande möte särskilt fokusera på:

  • MBS:s vägledning gällande krigsplacering för företag
  • SOFF:s strategi 2025: Kompetensförsörjningsgruppens delmål
  • Materielförsörjningsutredningens kapitel som berör kompetensförsörjning
  • Förankring av projekt som drivs inom Försvarssektorssamarbetet
  • Den senare punkten inbegriper bl.a. bilden av branschen (att ta fram budskap om branschens värde, vision och mål samt tydliggöra företagens bidrag till Sveriges försvarsförmåga), en digital introduktionsutbildning till försvarssektorn (tas fram tillsammans med Försvarsmakten, FRA, Fortifikationsverket och FMV) samt webbplatsen Försvarskarriär.se (en gemensam karriärsida som syftar till att långsiktigt stärka bilden av branschen och underlätta rekrytering).