Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning

Den 13 januari kl. 13:00-15:00 har SOFF:s medlemsgrupp för Kompetensförsörjning möte. Gruppen kommer under mötet att fokusera på följande fokus frågor:
• Bilden av branschen. Arbetet syftar till att ta fram budskap om branschens värde, vision och mål samt tydliggöra företagens bidrag till Sveriges försvarsförmåga.
• Positionspapper kring företagens erfarenheter och önskemål kopplat till övningsverksamhet, växeltjänstgöring och krigsplaceringen. Positionspapperet syftar till att fungera som dialogunderlag samt som inrikta för föreningens arbete inom området.
• Digital introduktionsutbildning till försvarssektorn. Utbildningen tas fram tillsammans med Försvarsmakten, Fortifikationsverket och FMV. Utbildningen syftar till att tillgängliggöra samt öka kunskapen om försvarssektorn som helhet.
• Försvarskarriär.se vilket är en gemensam karriärsida som syftar till att långsiktigt stärka bilden av branschen och underlätta rekrytering. Försvarskarriär är ett projekt där SOFF, Försvarsmakten, FMV och Fortifikationsverket medverkar.

Kallelse och mötesagenda sänds ut av SOFF:s kansli.
För mer information, vänligen kontakta Hanna.

Länk (digitalt)
13 januari 2021

Plats

Endast digitalt via länk (Teams)

Tid

Kl. 13.00-15.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang