Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för kompetensförsörjning

Business meeting with work on contract

Gruppen arbetar med att ta fram prioriteringar och mål för föreningens kompetensarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2020 är:
• Kartlägga och ta fram en behovsbild avseende synen på framtidens kompetensbehov.
• Ta fram budskap om branschens värde, vision och mål – ”bilden av branschen”
• Fortsatt utveckla samarbetet inom försvarssektorn (SOFF, FMV, Försvarsmakten och Fortifikationsverket).

Aktuellt är att ta fram en verksamhetsplan för 2021 med gruppens huvudfrågor och prioriteringar. Aktuellt ät även att ta fram ett positionspapper som bl.a. tittar på hur Försvarsmaktens ökade övningsverksamheten påverkar företagens förmåga att leverera under tillväxt. Vi diskuterar även hur krigsplacering kan påverka företagens förmåga att leverera produkter och tjänster till Försvarsmakten och FMV i kris och vid höjd beredskap. Gruppen diskuterar även möjlighet till karriärväxling, attraktivitet till branschen och fördjupade partnerskap med relevanta partners.

Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen.

För mer information, vänligen kontakta Hanna.

Stockholm
2 november 2020

Plats

Plats: Storgatan 5 samt via Teams

Tid

Tid: 13:00-15:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang