Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar

Cyberförsvarsgruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse av cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor.

Gruppen arbetar utefter en årligt fastställd handlingsplan med fokus på olika mål och aktiviteter inom cyberförsvarsområdet.

Syftet med mötet är att utveckla föreningens positioner inom cyberområdet, att besluta om kommande aktiviteter och dess inriktning samt att nätverka mellan medlemsföretagen. Målsättningen är att det ska vara ett kompetensutvecklande och förtroendefullt forum.

Kallelse och mötesagenda sänds ut av SOFF:s kansli och finns i SOFF-portalen inför varje möte.

För mer information, vänligen kontakta Annika.