Möte med medlemsgrupp Tjänster, 15 februari 2018

Den 15 februari 2018 har SOFF:s Tjänstegrupp möte.

Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt reglerade delarna såsom upphandlingar, m.m., men också hur den allmänna synen på konsulter ser ut och hur den kan förändras.

Kallelse och mötesunderlag sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information: kontakta Niklas Alm