Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgrupp Strategisk Försörjning

Förhandling och upphandling

Den 11 april har medlemsgruppen Stragesk Försörjning möte.

Samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och försvarsdepartement avseende förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan.
Helheten i förmågan – inte enbart upphandlingen eller internationell samverkan – är i fokus.

För mer information – vänligen kontakta Niklas Alm.

Stockholm
11 april 2019

Plats

Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen)

Tid

Kl. 10.00 - 13.00 (inklusive enklare lunch)

Relaterade evenemang