Möte med medlemsgrupp Strategisk Försörjning

Den 11 juni kl. 10.00-12.00 har medlemsgruppen för Strategisk försörjning möte. Mötet tar utgångspunkt i hur Sverige försörjer försvarsförmågan och kommer att bl.a. diskutera FMV som upphandlare, den snabba och förändrade politiska utvecklingen på den europeiska marknaden och vad det innebär för marknadstillträdet. Denna gång även en uppdatering vad gäller arbetet kopplat till materielförsörjningen.