Möte med medlemsgrupp Strategisk Försörjning

Uppdaterad information – mötet kommer att hållas digitalt.

Den 6 maj 2020 har medlemsgruppen Strategisk Försörjning möte.
Samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och försvarsdepartement avseende förståelsen för- och förutsättningarna till en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan.
Helheten i förmågan – inte enbart upphandlingen eller internationell samverkan – är i fokus.

För mer information – vänligen kontakta Niklas Alm.