Möte med medlemsgrupp: SMF (små och medelstora företags förutsättningar)

Den 24 oktober 2017 kl. 10.00 – 12.00 har SMF-gruppen möte.

SMF-gruppen är en nätverksgrupp för att särskilt diskutera och lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen. Aktuellt för år 2017 är inspel till övriga grupper, exportfrämjandet, upphandlingsfrågor kopplat till Strategisk Dialog samt information om olika FoU-program.

Dagordning och kallelse sänds ut till medlemmarna av kansliet.

För mer information: kontakta Camilla Dättermark