Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgrupp Säkerhetsskydd

Den 13 november 2019 kl. 13.00 – 16.00 har SOFF:s medlemsgrupp Säkerhetsskydd möte.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande är Martin Waern, SRS

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.

13 november 2019

Plats

Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen)

Tid

Kl. 13.00 - 16.00

Relaterade evenemang