Möte med medlemsgrupp Säkerhetsskydd

Den 6 mars 2019 kl. 13.00 – 15.00 har medlemsgruppen för Säkerhetsskydd möte.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

För mer information – kontakta Robert Limmergård.