Senarelagt: Möte med medlemsgrupp Industrisamverkan

UPPDATERAD INFORMATION med anledning av Corona-viruset. Mötet som var planerat till den 20 april 2020 kommer att flyttas fram till ett senare datum.

Medlemsgruppen Industrisamverkan är ett forum för att forma dialogen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden främst i samband med upphandling av försvarsmateriel från utlandet. Fokus är effektiv industrisamverkan på affärsmässiga grunder och sker i form av erfarenhetsutbyte samt diskussion om samverkansmöjligheter och roller.

 

För mer information, kontakta: Niklas Alm