Möte med medlemsgrupp Industrisamverkan

Den 18 juni 2019 samlas SOFF:s medlemsgrupp Industrisamverkan för möte.

Gruppen är ett forum för att forma dialogen med svenska- och utländska kunder samt övriga intressenter om industriell samverkan, motköp och andra former av kompensationsåtaganden främst i samband med upphandling av försvarsmateriel från utlandet. Fokus är effektiv industrisamverkan på affärsmässiga grunder och sker i form av erfarenhetsutbyte samt diskussion om samverkansmöjligheter och roller.

För mer information, kontakta: Niklas Alm