Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs

Miljö- och Kemigruppen har möte

Medlemsmöte

Gruppen svarar för frågor som rör miljökrav och miljöpåverkan. Gruppen följer upp hur miljökrav från kunder och i lagstiftning utvecklas samt hur de kan omhändertas inom medlemsföretagen.

Kallelse och dagordning sänds ut av kansliet.

För mer information: kontakta Camilla Dättermark