Medlemsmöte med mindre företag (SMF-gruppen)

Möte den 29 augusti kl. 14.00-16.00. Medlemsgruppen för mindre företag möte (SMF-gruppen) arbetar med att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper.

Gruppen fångar de strategiska utmaningarna och konkretiserar de lösningar vilka underlättar för mindre företag att framgångsrikt verka på försvars- och säkerhetsmarknaden.

Agendan som finns på SOFF-Portalen innehåller bl.a. förberedelser för inför Försvarsentreprenörsdagen som genomförs dagen efter och är det största event som samlar små- och mindre företag inom försvarsområdet.

Vi kommer även att diskutera prioriteringar kopplat till verksamheten, inspel om prioriterade marknader samt höstens konferenser samt utställningar.