Medlemsmöte med mindre företag (SMF-gruppen)

Möte den 9 februari kl. 10.00-12.00.

Medlemsgruppen för mindre företag möte (SMF-gruppen) arbetar med att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper.

Gruppen fångar de strategiska utmaningarna och konkretiserar de lösningar vilka underlättar för mindre företag att framgångsvikt verka på försvars- och säkerhetsmarknaden.
Mötet genomförs dagen efter Försvarsentreprenörsdagen.

Agendan som finns på SOFF-Portalen innehåller bl.a. en uppdatering om den pågående materielförsörjningsutredningen.

Vi kommer även att diskutera prioriteringar kopplat till verksamheten, inspel om prioriterade marknader samt höstens konferenser samt utställningar.