Medlemsmöte med mindre företag (SMF-gruppen)

Möte den 15 november kl. 13.00-15.00.

Medlemsgruppen för mindre företag möte (SMF-gruppen) arbetar med att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper.

Gruppen fångar de strategiska utmaningarna och konkretiserar de lösningar vilka underlättar för mindre företag att framgångsvikt verka på försvars- och säkerhetsmarknaden.

Agendan som finns på SOFF-Portalen innehåller bl.a. en uppdatering om den pågående materielförsörjningsutredningen samt att utvärdera de Fördjupningsdagar som genomfördes i maj.

Vi kommer även att diskutera prioriteringar kopplat till verksamheten, inspel om prioriterade marknader samt höstens konferenser samt utställningar.