Medlemsmöte i Skåne

Totalt är ett femtontalet medlemsföretag verksamma i regionen och syftet med mötet är att diskutera aktuella trender och processer på försvarsmarknaden i allmänhet och kompetensförsörjning samt totalförsvar i synnerhet.

Tid och datum: Kl. 15.30 – ca 19.00 den 27 februari 2020
Plats: Hos Aimpoint i Malmö (Jägershillgatan 15)

Program

Presentation/rundvandring av Aimpoints verksamhet

Samtliga deltagande företag presentera sig för varandra

Information från SOFF
– Aktualiteter såsom EU-program, exportkontroll, totalförsvar
– Året som kommer – kort diskussion om inplanerat och oplanerat

Samkväm och samtal över enklare mat i Aimpoints restaurang.

Anmälan till Robert Limmergård