Medlemsmöte i Karlskoga

Den 31 maj kl. 19.00 har vi ett medlemsmöte i Karlskoga för företag i regionen.

Totalt är ett femtontalet medlemsföretag verksamma i regionen och syftet med mötet är att diskutera aktuella trender och processer på försvarsmarknaden i allmänhet och kompetensförsörjning samt totalförsvar i synnerhet.

Mötet hålls på Hotell Bofors.

För mer information och anmälan, vänligen kontakta Robert.