Medlemsgruppsmöte USA-relationer

På agendan denna gång finns bland annat:

  • Handlingsplan 2022
  • Status målen för 2021
  • Genomgång inför FCT-besök som planeras till slutet av april
  • Programpunkter under Försvarsmarknadsdagen som kommer att genomföras den 3 maj i Washington