Medlemsgruppen för legala frågor

Den 4 juni 2018 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper.

Kallelse och dagordning sänds ut av SOFF:s kansli.

För mer information, kontakta Camilla Dättermark